Välkommen! / Om

Företaget innehar F-skattesedel och är momsregistrerad.


Varmt Välkommen

Till mig och mitt företag


Min hjärtemening är att till dig förmedla en väg till helande genom

Aneva-metoden som belyser vägen bortom illusionen


Min vision är att genom tjänster ge dig hjälp till självhjälp i utvecklande av ditt inre.

Du är skaparen och det skapade

Anette Marjeta - Ljusarbetare

Grundare till Aneva-metoden

och författare till

Upptäcktsresan bortom illusionen - väcker dig till liv

Jag startade min resa i en liten by i Dalarna och där började frågorna komma om vad livet egntligen har för mening, och funderandet kring de så kallade "övernaturliga" upplevelserna som jag hade. Sökandet efter svar har funnits med mig hela livet och till en början genom böcker,medium och kurser.

En dag 1995 korsades min väg av en kvinna med samma djupa sökande efter svar. Där började min fantastiska och mycket spännande resa bortom illusionen och min inre utveckling följde naturligtvis med på resan.

Nu ser jag på mig själv och livet med helt nya ögon. Jag ser meningen och betydelsen i upplevelser, att det alltid finns möjligheter att förändra.

Genom min utvecklingsresa där jag ser allt med symboliska ögon, har livet blivit mycket betydelsefullt, och tack vare mitt djupa andligt sökande och utvecklande efter vägen har jag en stor trygghet inom mig.

Jag har tidigare även arbetat med några olika behandlingsformer med ett holistiskt synsätt, men under mitt skrivande med boken kände jag mer och mer att det är Aneva-metoden som jag enbart ska arbeta med. Nu lyysnar jag till mitt hjärtas mening och min focus ligger nu på att förmedla hjälp till självhjälp genom kurser ,föredrag och konsultationer. Min mediala sida är naturligtvis något som utvecklas och som alltid finns med mig. 

Med stor värme rekommenderar jag dig att köpa boken "upptäcktsresan bortom illusionen väcker dig till liv". Genom den får du mycket stor hjälp till förståelse och utveckling, och jag delger även bitar från min egen utvecklingsresa.