Välkommen! / Om

Företaget innehar F-skattesedel och är momsregistrerad.


Varmt Välkommen

Till mig och mitt företag


Min hjärtemening är att till dig förmedla en väg till helande genom

Aneva-metoden som belyser vägen bortom illusionen


Min vision är att genom tjänster ge dig hjälp till självhjälp i utvecklande av ditt inre.

Du är skaparen och det skapade

Anette Marjeta - Ljusarbetare

Grundare till Aneva-metoden

och

författare till boken

Upptäcktsresan bortom illusionen - väcker dig till liv

Min nuvarande livsresa startade i en liten by i Dalarna där jag växte upp och gick min skolgång. Jag har alltid varit en mera introvert person och redan som väldigt ung hade jag djupa frågor om livet.

Jag har under hela mitt liv haft intentionen att förstå livet på ett djupare plan, vad livet egentligen vill säga, meningen bakom allt, grunden till varför allt uppstår och upplevs på olika sätt. Jag sökte efter svar under många år och försökte även förstå mina egna "icke jordiska upplevelser".

Under mitten av 1990-talet korsades min väg av en kvinna med samma djupa sökande efter svar. Där och då började min fantastiska, livGivAnde och mycket spännande resa bortom illusionen. Under åren som gick med det andligt djupa sökande i focus på heltid, föll många pusselbitar på plats och svar på många frågor nådde grunden - där inga undantag finns. Detta bidrog naturligtvis till äventyret i min inre utveckling. Insikter, förståelse och läkande tog fart och gav nya utsikter.

Många mönster förändrades som signalerat i kroppen, sinnet och det emotionella.

Resan fortsätter med stor KÄRLEK och intention att upptäcka, medvetandegöra och omvandla. Mitt djupa sökande bortom illusionen finns med mig överallt. Det är för mig en del av mitt liv att leva, en naturlig del av mig.


Jag ser bortom illusionen, meningen och betydelsen i vårt skapande.

Hur illusionen hjälper oss till möten med oss själva och hur dessa upplevelser ger oss speglingar som är hämtade från vårt eget inre, som vi kan få förståelse för när vi ser bortom illusionen. Genom en djupare symbolik kan vi förstå våra speglingar, hur och varför vi skapar och vad vi behöver ge oss själva för att uppnå ett bättre mående. Det finns alltid möjligheter att omvandla/förändra.

Genom min utvecklingsresa där jag ser allt med symboliska ögon har livet blivit mycket betydelsefullt och tack vare mitt djupa andligt sökande och inre utvecklande efter vägen har jag en stor trygghet inom mig.

Min intention och mitt hjärtas röst säger att jag ska delge den sanningen som jag har funnit bortom illusionen. Den har varit till stor hjälp för både mig själv och andra människor. Sökandet fortgår eftersom ALLTET är oändligt.

Jag har en STOR tacksamhet till alla mina speglingar och till mig själv som har gjort och gör allt möjligt och LivGivAnde.


Jag har tidigare arbetat med olika behandlingsformer enligt holistiskt synsätt, men under den tid jag jobbade med manuset till boken kände jag mer och mer att det är Aneva-metoden som jag enbart ska arbeta med. Nu lyssnar jag till mitt hjärtas mening och min focus ligger nu på att förmedla hjälp till självhjälp genom kurser, föredrag och konsultationer. Min mediala sida är naturligtvis något som utvecklas och som alltid finns med mig.

 

Med stor värme rekommenderar jag dig att köpa boken "upptäcktsresan bortom illusionen väcker dig till liv". Genom den kan du få mycket stor hjälp till förståelse och utveckling. Jag delger även bitar från min egen utvecklingsresa. 

Jag ser fram emot att möta dig efter vägen.

Ta väl hand om dig!


Varmt välkommen att följa företagets kanal på youtubeOBS!

Kanalen finns kvar och är vilande.

Jag kände inom mig att det så ska vara just nu.