Aneva-metoden

Aneva-metoden är en väg som belyser sanningen bortom illusionen, där den djupa symboliken för alla våra speglingar finns.

En metod som hjälper människor till förståelse om sig själva och de upplevelser som skapats genom speglingar.

En väg för inre utveckling bortom illusionen.

Metoden hjälper oss att utveckla vårt inre jag, den inre diamanten som finns inom oss var och en, och som hela tiden jobbar för att få uttrycka sig och leva i frihet. 


Vi håller tillbaka vårt unika jag, sätter upp gränser för vårt utlevande för att vi inte ser oss tillräckligt bra och rätt som den vi är. Vi känner oss inte fullvärdiga.

Våra rädslor har fått makten och gjort oss mer och mer bundna inom oss, vilket har bidragit till att vår sårbarhet har vuxit med tiden.

Vår sårbarhet klär vi i olika masker och rustningar, vilka har skapats som skydd inför vår omvärld. 

Dessa skydd hjälper oss på olika sätt, men de är tunga att bära och är en tillfällig lösning.

Eftersom vi har stoppat undan vårt unika jag under en längre tid, har vi skapat en massa lager av skydd.

Det enda som kan förlösa de skydd vi har skapat är omvandling av våra känslor.

Vid omvandling frigörs vår energi och kraft, vilket leder till bättre mående.


De behov av känslor som finns inom oss har skapats på grund av att vi gömt undan vårt unika jag.

De undermedvetna behoven vi har är undertryckta känslor som finns inom oss och påverkar våra liv med olika former av uttryck och beroenden.

De medvetna behoven vi har är känslor som vi inte lagt locket på och inte omvandlat, vilket gör att vi mår sämre på ett eller annat sätt, fysikst, i sinnet och/eller emotionellt.


Aneva-metoden ger hjälp till inre utveckling genom spegelarbete bortom illusionen.

 - Förståelse för speglingar genom den djupa symboliken, hur och varför speglingar skapas.

 - Speglingars symboliska betydelse i olika uttryck, upplevelser. 

 - Vad som behövs för att omvanda olika uttryck av speglingar, hur vi kan befria vår energi, ge vårt inre unika jag den frihet som vi behöver.

Aneva-metoden hjälper oss att se bortom illusionen och skapa förståelse för det som behövs inför och under vår inre utvecklingsprocess.


En illusion är en föreställning, vilket innebär att alla uttryck, vilka de än är, har en djupare betydelse.

När vi ser bortom illusionen förstår vi att vi har fått fel uppfattning om det vi upplever.

Illusionen har sin betydelse och mening i vårt utvecklande. Den finns för att vi ska möta våra känslor och verkligen känna vad vi behöver och det kan göra riktigt ont när vi hindrar vårt flöde, vår energi.

När vi har mött illusionen som vi hela tiden gör på ett mångfallt sätt, behöver vi se bortom den för att förstå vad den vill berätta och hjälpa oss med, så att vi inte fastnar i illusionen och gömmer oss mer och mer.

Aneva-metoden ger nycklar till förståelse genom den djupa symboliken som finns i alla våra illusioner.

Vår själs längtan speglar sig i alltet.

Allt det vi upplever och får känslor genom, är speglingar från vårt inre.Det är så vår själ visar sig för oss och berättar om vår energi, vårt flöde. 

Speglingar får vi hela tiden både dag och natt. Vi skapar allt utifrån vårt inre, vi är och upplever det skapade.


När vi mer och mer förstår illusionen blir livet att kännas mera meningsfyllt.


Jag rekommenderar min bok: Upptäcktsresan bortom illusionen väcker dig till liv.

Den ger dig många exempel på speglingar och dess djupa symbolik. Symboliken finns i allt, och i boken finner du många exempel. Du får även möta delar av mig i min utvecklingsprocess.

Boken är en bra investering då du kan använda den på din utvecklingsresa och den kan följa dig så länge du själv önskar.